ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

На 27 февруари тази година, Институтът по математика и информатика при БАН и Vanderbilt University, Center for Constructive Approximation, Нашвил, Тенеси, САЩ, подписаха договор за сътрудничество.

Прочети още...

Директорът на Института по математика и информатика чл.-кор. Юлиан Ревалски и Директорът на Националния институт по метеорология и хидрология доц. д-р Георги Корчев подписаха на 1 ноември 2013 година Споразумение за сътрудничество.

Прочети още...

Архив на новините