ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Съгласно своя статут Наградата по математика на ИМИ се дава на български гражданин за високи постижения в областта на математиката. Кандидатите за Наградата трябва да са на възраст до 40 години към 1-ви януари на годината, в която се връчва Наградата.

Няма ограничения за кандидатите, свързани с двойно гражданство или страната, в която пребивават. Наградата представлява знак, придружен от грамота и парична премия. Средствата за премията се набират от дарения. Размерът от 4000 лева на паричната премия за 2014 г. е определен от Научния съвет на ИМИ-БАН.

Членове на Международен комитет за наградата за 2014 г. са:

1. акад. Веселин Дренски (София, България) - председател;
2. акад. Джонатан Борвайн (Нюкасъл, Австралия);
3. акад. Едуард Саф (Вандербилд, САЩ);
4. проф. дмн Лъчезар Стоянов (Пърт, Австралия);
5. акад. Видар Томе (Гьотеборг, Швеция).

След внимателно проучване на постиженията на деветимата номинирани за Наградата, Комитетът за наградата за 2014 г. реши да награди

Мартин Касабов

професор в Департамента по математика на Университета Корнел в Итака, САЩ.

Мартин Касабов (роден през 1977 г.) защитава дипломна работа в Софийския университет през 1998 г., а през 2003 г. защитава докторска дисертация в Университета Йейл под ръководството на Филдсовия медалист Ефим Зелманов. На 33 години Мартин Касабов получава едногодишна позиция на професор по чиста математика в Университета в Саутхамптън, Великобритания, а на 34 години става пълен професор в Университета Корнел. Той е награден с още две много престижни стипендии: стипендия на столетието на Американското математическо дружество за 2007 г. и на стипендията на Фон Нойман на Института за върхови постижения в Принстън за 2009 г. Мартин Касабов е поканен за секционен докладчик на Международния конгрес на математиците в Сеул, Корея, за 2014 г. Неговият доклад е на общо заседание на две секции: на секцията по алгебра и на секцията по теория на Ли и обобщения. Той е вторият български математик удостоен с такава чест.

Главните резултати на Мартин Касабов са в комбинаторната теория на групите. Той работи успешно в няколко области на теорията на крайно-породените групи – кули от автоморфизми, топологични попълнения на групите, крайни прости групи, алгоритмични свойства, функции на ръста. Част от неговите резултати са получени съвместно с най-добрите специалисти в областта като Алекс Любоцки, Анер Шалев, Роберт Гуралник, Уилиям Кантор, Игор Пак, Марк Сапир, сред които е и друг силен млад български математик – Николай Николов от Оксфорд, Великобритания.

 

Архив на новините