ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Забележителен успех за списание на ИМИ!

 

Списанието "Fractional Calculus and Applied Analysis" (FCAA) зае челни позиции в ранг-листите на Томсън Ройтерс в няколкото категории за математически науки.

 

С първия си импакт фактор, обявен през юли 2014 г. в „2013 Journal Citation Reports (JCR) Science Edition” - Thomson Reuters: FRACT CALC APPL ANAL, JIF (2013) = 2.974, то е на 4-то място в класацията на списания в категория "Математика, Интердисциплинарни приложения" (от 95 на брой) и на 5-то място в категория "Математика, Приложна" (от 250 на брой). Макар да не е отчитано в категория "Математика" (най-подходящата му класификация като списание по математически анализ), данните от JCR показват, че то би било и там на 4-то място – след "Acta Math-Djusholm" (основано през 1882 г. от Института Митаг-Лефлер, и фактически от самия Митаг-Лефлер с подкрепата на Крал Оскар II) и преди "Ann Math" (основано през 1874 г. в Princeton University, като “first-class journal of great importance for American mathematicians”). Виж данните на http://www.math.bas.bg/~fcaa/FCAA-JCR-2013.pdf.

Доколкото ни е известно, това е единственото списание по математика от България, което има импакт фактор. От 2011 г. то се индексира редовно в ISI Web of Knowledge на Thomson Reuters и Scopus на Elsevier, като там получи импакт ранг: SJR (2013) = 2.106. Този независим източник потвърждава успеха на FCAA пред повечето утвърдени списания в областта на математиката и приложенията й.

Детайлите за списанието се намират на уебсайта на ИМИ, http://www.math.bas.bg/~fcaa. FCAA бе основано през 1998 г. от гл.-редактор Виржиния Кирякова и издател Института по математика и информатика на БАН. След 13 успешни тома (1998-2010), от 2011 г. то стана първото българско научно списание от съвместната издателска програма на Springer и Versita (понастоящем De Gryuter Open) за Източна Европа и получи широка известност, с печатна версия и онлайн версия на SpringerLink, http://link.springer.com/journal/13540. То обаче продължава да се подготвя и редактира изцяло в България, със съдействието на ИМИ - БАН и с ISSNp 1311-0454, ISSNe 1314-2224, регистрирани в Националната ни библиотека. Членове на редколегията са 44 от най-изтъкнатите в света учени в областта на дробното смятане и свързаните с него теми от математическия анализ, диференциалните уравнения и редица приложни науки, автори на монографии и публикации-бестселъри по тази тематика. Трима от тях са от България, от ИМИ-БАН. Наскоро излезе книжка 4 на том 17 (2014), с което публикациите за 2014 г. са в обем от 1228 стр., а от 2015г. ще излизат 6 книжки годишно.

Архив на новините