ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Както е известно, ИМИ-БАН е националната контактна точка за Scientixобщността за научно-образователни дейности в Европа. Проектът Scientix (www.scientix.eu) подкрепя успешно европейското сътрудничество в областта на природо-математическите науки (на английски STEM, съкратено от Science, Technology, Engineering and Mathematics).

На 9 декември т.г. (в изпълнение на една от задачите по проекта) екип на Института по математика и информатика в състав Евгения Сендова (координатор за Scientix от страна на ИМИ-БАН), Тони Чехларова, Наталия Нешева и Георги Гачев организираха уъркшоп в СОУ "Отец Паисий", Кърджали. Да споделят опита си от използването на ресурси от платформата Scientix бяха поканени Цеца Христова (старши преподавател по физика в ПГ по КТС, към ТУ-София, в Правец) и Динко Цвятков (учител по математика в СОУ "Иван Вазов", Стара Загора).

Участници от страна на училището бяха 21 учители по информатика и информационни технологии, математика, физика и от основния курс, ентусиазирани да се запознаят с добрите европейски образователни практики в съответната им професионална сфера.

Форумът бе открит от Евгения Сендова, която представи накратко идеите на Scientixи основните постижения на ИМИ-БАН като национална контактна точка.

Тони Чехларова говори за разработените в рамките на Института ресурси, които вече са качени на платформата Scientixи се радват на признанието на многобройни потребители от Европа. Тя демонстрира потенциала на Виртуалния училищен кабинет (www.math.bas.bg/omi/cabinet/) за стимулиране на образованието по математика и ИТ (без да забравяме началния курс) в изследователски стил. Спря се на новия тип състезания Математика с компютър и Тема на месеца, провеждани от екип под ръководството на акад. Петър Кендеров, които могат да се намерятдиректно на платформата Viva Cognita(http://vivacognita.org), a тези дни са качени и в Scientix от Красимира Иванова. Да отбележим, че за подготовка за тези състезания има и виртуално хранилище (http://vivacognita.org/prep.html). Накрая Тони Чехларова коментира основните дейности по два европейски проекти, в които ИМИ-БАН е партньор (и които са представени в платформата на Scientix) – Mascil(www.math.bas.bg/omi/mascil/) и KeyCoMath(http://keycomath.eu/).

В интерактивен режим учителите се запознаха с редица ресурси и предложиха свои идеи за прилагането им в класни и извънкласни форми. Освен с динамичните ресурси, реализирани с GeoGebra, те си поиграха и с математически пъзели, специално донесени за семинара.

След кратка, но освежителна почивка, думата взе Цеца Христова, пристигнала чак от Правец да предаде ноу-хауто си от работа с платформата наScientix. Тяпредстави добри практики, обучителни курсове за учители по природни науки и ресурси, които е ползвала и разработвала.

Цеца Христова сподели възхищението си от проектите InGenius (http://www.ingenious-science.eu/), DISCOVERY SPACE (http://www.discoveryspace.net/) и от възможностите, предоставени от Scientix, да се правят виртуални посещения на водещи световни лаборатории и центрове по физика. Ето нейните впечатления от уъркшопа:

Много добро впечатление ми направи добрата организация и интереса на учителите към ресурсите в проекта Scientix. Вие успяхте за много кратко време, много стегнато и динамично да представите ресурсите от динамична математика, както и да им дадете възможност да ги тестват. Учителите с интерес се включиха в обучението и бяха мотивирани да се научат да работят с GeoGebra. Надявам се в бъдеще да участват в различни съвместни инициативи.

Последен „на сцената“ излезе Динко Цвятков, който говори за изявите на „Клуб по приложна математика“ в училището си в Стара Загора. Освен работата си с ресурсите от Scientix, разработени от екипа на ИМИ-БАН, той сподели творческия си подход при търсене на мотивиращи учениците задачи и проекти (включително от сайта на NASA). Особено добро впечатление направи представянето на материали, предложени от по-млади колеги, например от докторантката към секцията Образование по математика и информатика (към ИМИ) Галя Пенчева.

След края на уъркшопа той сподели:

Има нужда от такива форми на общуване. Те са по-добри от уебинарите. Хубавото, е че става обмен на идеи. Имаше колеги, на които тези неща бяха много познати, имаше и такива, които ги виждаха за пръв път. Най се изкефиха, според мен на нещата, направени от децата. Нали всичко е насочено към тях. Дадохме им доста материал за размисъл, но имам още неща, които бих искал да споделя с тях

А какво мислят учителите от СОУ "Отец Паисий", Кърджали? Ето няколко синтезирани мнения:

  • Да си сверим часовниците по Scientix!
  • Scientix – достъпно, нагледно, развиващо, предоставящо възможности
  • Невероятно! (последвано от символа за безкрайност)
  • Scientix – класната стая на бъдещето, учене безкрай…
  • По-чести и дългосрочни срещи!
  • Scienix ми харесва с това, че представлява портал за съхранение на учебни материали, безплатен е за ползване и е достъпен на много езици!

Да благодарим за гостоприемството на Директора на СОУ „Отец Паисий“, г-н Златко Атанасов, и специално на главния организатор – Георги Гачев.И да си пожелаем:До нови срещи, приятели!

Накрая още една вест от Scientix: Тези дни на сайта на проекта в поредицата интервюта бе публикуван разговор с Евгения Сендова, като координатор от страна на ИМИ. В него тя споделя впечатленията си от образованието по математика, информатика и ИТ в национален и международен контекст (http://www.scientix.eu/web/guest/interview-series):

 

 

 

 

 

Репортер: Жен-И-Сен

Архив на новините