ИМИ - БАН

Категория: Нормативни документи

Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Възходящо]
Изберете всички файлове:
Файла:
Правилник за дейността на ИМИ Създаден
Размер
18-01-2018
235.5 KB

Статут на професор емеритус на ИМИ - БАН Създаден
Размер
16-03-2017
84.87 KB

Статут на асоцииран член на ИМИ - БАН Създаден
Размер
16-03-2017
0 B

Указания на ИМИ за изготвяне на документация по конкурси за академични длъжности и защита на дисертации Създаден
Размер
26-06-2014
216.07 KB

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИМИ Създаден
Размер
26-06-2014
152.55 KB

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН Създаден
Размер
26-06-2014
145.58 KB

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България Създаден
Размер
26-06-2014
271.09 KB

Закон за развитие на академичния състав в Република България Създаден
Размер
26-06-2014
242.95 KB

Устав на Българската академия на науките Създаден
Размер
26-06-2014
253.83 KB

Закон за Българската академия на науките Създаден
Размер
26-06-2014
137.21 KB