ИМИ - БАН


Българска академия на науките

Институт по математика и информатика

Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев", блок 8, 1113 София, България
Email: office@math.bas.bg
Телефон: (+359-2) 979-38-28
Факс: (+359-2) 971-36-49

 

 

Допълнителна информация:

Директор:

Тел.: (+359-2) 870-10-72 
Email: director@math.bas.bg

Канцелария:

Тел.: (+359-2) 979-38-28
Email: office@math.bas.bg

Научен секретар:

Тел.: (+359-2)  979-38-22 
Email: vmil@math.bas.bg


АДМИНИСТРАЦИЯ на ИМИ

Галя Стоянова – Началник "Човешки ресурси"
E-mail: iks@math.bas.bg 
Тел.: (+359-2) 979-28-48, 979-38-19, стая 215

Галина Георгиева – Главен счетоводител
E-mail: accountant@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-94, стая 265

Анна Самева – Специалист "Връзки с обществеността"
E-mail: sameva@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-13, стая 275

инж. Борис Йорданов – Началник отдел ПМТО
E-mail:
Тел.: (+359-2) 979-28-70


Карта:

Save

Save