ИМИ - БАН

Библиотека на ИМИ

Музей

По години:

Всяка година Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките посреща учени от цял свят, които работят съвместно с българските си колеги по научни и научно-приложни проекти или по актуални теми в областта на математиката и компютърните науки.