IMI - BAS

Featured Project

Library of IMI

Visiting Researchers By Years:

Всяка година Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките посреща учени от цял свят, които работят съвместно с българските си колеги по научни и научно-приложни проекти или по актуални теми в областта на математиката и компютърните науки.