ИМИ - БАН

С отличията на ИМИ – медал с лента и плакет, се награждават физически и юридически лица, допринесли за развитието на математиката и информатиката в България и по-специално в ИМИ-БАН. Подробности относно отличията и процедурата за номиниране са описани в съответния статут.

 

Носители на „медал с лента на ИМИ-БАН“

проф. Ефим Исакович Зелманов, Университета Калифорния, Сан Диего, САЩ, Филдсов медалист

Протокол 12/13.10.2017

проф. дфмн Армен Глебович Сергеев, МИ „В. А. Стеклов“, Русия

Протокол 12/13.10.2017

проф. Веселин Михайлов Петков, Университета в Бордо, Франция

Протокол 12/13.10.2017

акад. Станимир Любенов Троянски

Протокол 12/13.10.2017

проф. Радослав Димов Павлов

Протокол 12/13.10.2017

проф. Николай Михайлов Янев

Протокол 12/13.10.2017

доц. Андрей Стефанов Андреев

Протокол 12/13.10.2017

проф. Аврам Моис Ескенази

Протокол 5/20.05.2016

акад. Петър Радоев Попиванов

Протокол 4/15.04.2016

проф. Асен Любомиров Дончев, Университета в Мичиган, САЩ

Протокол 2/07.03.2014

проф. Светослав Маринов Марков

Протокол 6/10.05.2013

акад. Петър Стоянов Кендеров

Протокол 5/29.03.2013

проф. Стоян Йорданов Недев

Протокол 10/16.11.2012

акад. Юрий Михайлович Арский, ВИНИТИ-РАН, Русия

Протокол 13/18.11.2011

Джоан Дидженаро, президент на Център за върхови постижения в образованието, САЩ

Протокол 4/29.05.2009

проф. Николай Христович Розов, МГУ „М. В. Ломоносов“, Русия

Протокол 7/05.12.2008

чл.-кор. Борис Александрович Севастьянов, МИ „В. А. Стеклов“, Русия

Протокол 5/17.10.2008

проф. Ласло Ловас, Унгарска академия на науките

Протокол 4/04.07.2008

акад. Петър Радоев Попиванов

Протокол 3/28.03.2008

проф. Петър Христов Бърнев

Протокол 2/29.02.2008

ст.н.с. І ст. Станчо Генчев Димиев

Протокол 8/19.10.2007

ст.н.с. І ст. Владимир Любомиров Чакалов

Протокол 8/19.10.2007

ст.н.с. I ст. Георги Иванов Христов

Протокол 8/19.10.2007

проф. Георги Димитров Каратопраклиев

Протокол 8/19.10.2007

проф. Петър Кирилов Русев

Протокол 8/19.10.2007

проф. Райчо Димитров Лазаров

Протокол 8/19.10.2007

чл.-кор. Иван Христов Димовски

Протокол 8/19.10.2007

акад. Благовест Христов Сендов

Протокол 8/19.10.2007


Удостоени с плакет на ИМИ-БАН

Нов български университет

Протокол 12/30.09.2011

Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Протокол 16/16.12.2010

Център за върхови постижения в образованието, САЩ

Протокол 4/29.05.2009

Институт по математика на Полската академия на науките

Протокол 3/13.03.2009

Математически институт на Сръбската академия на науките и изкуствата

Протокол 8/19.10.2007

Институт по математика на Полската академия на науките

Протокол 8/19.10.2007

Институт по математика „Алфред Рени“ на Унгарската академия на науките

Протокол 8/19.10.2007

Изследователски институт по автоматизация и изчислителна техника на Унгарската академия на науките

Протокол 8/19.10.2007

Институт по математика „Симион Стоилов“ на Румънската академия

Протокол 8/19.10.2007

Институт по математическа статистика и приложна математика „Георге Михок – Каюс Якоб“ на Румънската академия

Протокол 8/19.10.2007

Математически институт „В. А. Стеклов“ на Руската академия на науките

Протокол 8/19.10.2007

Институт по проблемите на предаване на информация „А. А. Харкевич“ на Руската академия на науките

Протокол 8/19.10.2007