ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Събитието беше официално открито от президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев, на 7 юли 2014 г. в „София Хотел Балкан”

Първата международна конференция Дни на математиката в София се организира и проведе от Института по математика и информатика при Българска академия на науките от 7 до 10 юли 2014 г.

Като своя основна цел организаторите изтъкват намерението си Дни на математиката в София да се превърне в традиционна среща на българските математици, работещи в страната и в чужбина, с техни колеги от престижни научни центрове в света, за споделяне на последните научни постижения в областта на математиката и информатиката.

Заедно с чисто научния аспект на конференцията - обмен на научна информация, друга основна цел е чрез нея да се усилят връзките между математическата колегия в България и представителите на българската математическа диаспора.

Отдавна е известно, че през последните 25 години редица изтъкнати български математици и информатици напуснаха страната, и в частност Института по математика и информатика, за да продължат работата си в престижни научни центрове по света. В същия период голям брой младежи от България получиха образованието си по математика и информатика в най-големите университетски центрове в Северна Америка и Европа. Цяло едно ново поколение от млади българи се реализира успешно в чужбина. На конференцията в София присъстваха около 60 такива наши сънародници.

Като потвърждение на интереса си към престижното международно събитие, за участие в конференцията Дни на математиката в София се регистрираха близо 300 учени и бяха представени над 200 доклада. В програмата участваха около 100 представители на математическата колегия в България, както и повече от 130 утвърдени чуждестранни учени от редица водещи научни центрове в над 40 държави – Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Италия, Канада, Корея, Полша, Русия, САЩ, Франция, Швейцария, Япония и др.

Сред тях бе и световноизвестният математик проф. Максим Концевич от Франция, лауреат на Филдсов медал (равняващ се на Нобелова награда) и на Breakthrough Prize in Mathematics (Награда за съществен пробив в математиката) за 2014 година.

Президентът на Европейския съвет за научни изследвания (European Research Council) проф. Жан-Пиер Бургиньон беше специален гост на конференцията.

Европейският съвет за научни изследвания отговаря за разпределението на значителна част от европейското финансиране, свързано с индивидуални грантове на учени от всички страни и националности, които искат да извършват научни изследвания в Европа. Проф. Бургиньон представи дейностите на този съвет в лекция на 8-и юли. Лекцията предизвика интерес сред широк кръг учени и беше посетена от представители на всички останали научни направления в България. Една от целите на това представяне бе да бъдат окуражени българските учени от страната и чужбина да кандидатстват за проекти за научни изследвания, които да бъдат извършвани в Европа и в частност в България.

По-подробна информация за Международната конференция Дни на математиката в София се намира на сайта на конференцията: http://www.math.bas.bg/mds2014/.

Архив на новините