ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Първият носител на наградата „Академик Стефан Додунеков“ е Ралица Михайлова от ОУ „Неофит Рилски“ в родния му град Килифарево

Наградата „Академик Стефан Додунеков“ е учредена тази година с решение на Научния съвет на Института по математика и информатика при Българската академия на науките, представлява грамота и малка парична награда и ще се връчва ежегодно на ученик от ОУ „Неофит Рилски“ в град Килифарево за постигнати високи резултати в учебния процес.

 

Академик Додунеков е бивш възпитаник на ОУ „Неофит Рилски“, а призът беше връчен от проф. Цонка Байчева от ИМИ-БАН, която също е учила в него.
Ралица Михайлова, ученичка от IV клас, получи наградата за постигнатите високи резултати и отличия в обучението си през изтеклата 2013/2014 учебна година.

Тя се е представила на националното външно оценяване в ІV клас с максимален брой точки, постигнала е отлични резултати на Националната олимпиада „Знам и мога”- областен кръг, на олимпиадата по английски език - областен кръг, победител е в Националното финално състезание на Сдружението на българските начални учители и в редица други състезания. Във фоайето на училището има учредена изложба от нейни рисунки.

Училището в Килифарево е с дълги традиции, които сега се продължават от работещите в него учители, голяма част от които са и негови бивши възпитаници. Участва в редица проекти – със спечелен проект на МОСВ – „Аз обичам природата и аз участвам” е оформен кабинет по екология с интерактивна дъска. В момента се работи по проект „Успех“ със седем групи ученици – общо 93 по различни извънкласни дейности. Очакват резултати от участието си в НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”, за оборудване на зала за отдих на учениците, както и в НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ”, модул „Подобряване на училищната среда”, за пълно оборудване на класни стаи и кабинети.

В навечерието на 24 май училищното настоятелство на ОУ „Неофит Рилски” също раздаде своите осем приза на най-изявените ученици от школото, най-престижната от които е наградата „Неофит Рилски”.

Архив на новините