ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

В началото на тази година на проф. д-р Владимир Периклиев от секция „Математическа лингвистика“ (ИМИ-БАН) бе връчена престижната награда Sejong Prize на Sejong university, Южна Корея, за високи постижения в компонентния анализ на термините на родство.

Архив на новините