ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Наградата по математика „Роуз и Ървинг Саф” е учредена от проф. Едуард Саф от Университета Вандербилт в Тенеси, САЩ, чуждестранен член на БАН, в памет на неговите родители.

Тя се присъжда всяка година на студент по математика за отличен успех и високи постижения в областта на математиката.

През 2014 година наградата „Роуз и Ървинг Саф” се присъжда на Велислав Бодуров, студент ІІІ курс във Факултета по математика и информатика на Софийския университет, за неговия отличен успех, голямата му любознателност и задълбоченост.

Той проявява разностранни интереси в областите алгебра, функционален анализ, теория на мярката, динамични системи, частни диференциални уравнения, както и в областта на приложната математика и програмирането.

Велислав Бодуров е носител на бронзов медал от Шестата студентска олимпиада по математика за Югоизточна Европа (SEEMOUS) през 2012 г. Има диплом и златен медал от Втората национална студентска олимпиада по компютърна математика „Стефан Додунеков“, проведена през октомври 2013 г. в Русе.

Архив на новините