ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Днес, 13 август 2014 г., се открива Международният конгрес на математиците, който тази година се провежда в Сеул, Корея. Той ще продължи до 21 август и в него ще вземат участие учени от над 120 страни.

Международният конгрес на математиците (ICM) е най-големият конгрес в математическата общност. Той се провежда веднъж на всеки четири години под егидата на Международния математически съюз (IMU). Медалът Fields, наградата Nevanlinna, наградата Gauss и медалът Chern се обявяват и връчват по време на церемонията по откриването на първия ден на конгреса. На всеки конгрес се издава печатен сборник с академичните доклади на поканените лектори, като целта е по този начин да бъде отразено текущото състояние на науката.

 Филдсовият медал е наречен така на името на канадския математик Джон Филдс (1863 – 1932) и се връчва на всеки четири години от IMU на математик до 40-годишна възраст за особени постижения в областта на математиката.

За първи път в историята на връчването на тази награда носителят й е жена – това е Мариам Мирзахани, професор по математика в Станфордския университет, Калифорния, САЩ.
Родената и израснала в Иран Мариам Мирзахани получава Филдсов медал „за нейния изключителен принос към динамиката и геометрията на Римановите повърхнини и техните модулни пространства.” Повече за нея и нейната работа можете да намерите на http://www.icm2014.org/en/awards/prizes/FieldsMedalist.

Другите трима носители на Филдсов медал са:

Артур Авила от CNRS, Франция & IMPA, Бразилия, за неговия „задълбочен принос към теория на динамичните системи, който променя облика на областта, с помощта на дълбоката идея за ренормализирането като обединяващ принцип”.

 

 

 Манджул Бхаргава от Принстънския университет, САЩ, за разработването на нови методи в геометрия на числата и тяхното приложение”.

 

 

 

 

 Мартин Хайрер от Университета Уоруик, Великобритания, за „изключителен принос към теорията на стохастичните частни диференциални уравнения, и по-специално за създаването на теория на регулярните структури на тези уравнения.”

 

 

 

 Наградата Неванлина е създадена през 1981 г. от Изпълнителния комитет на Международния математически съюз и е наречена в чест на финландския математик Ролф Неванлина (1895-1980). Подобно на Филдсовия медал, и тази награда е насочена към младите учени в областта на математическите аспекти на компютърните науки. Наградата е връчена за първи път на 19-тия ICM във Варшава, Полша, през 1983 година.

 Сегашният носител на наградата Неванлина е 36-годишният Субхаш Кхот от Университета на Ню Йорк, САЩ, „за далновидното му определение на проблема на „Уникалните игри” и за водещата му роля в усилията да се разбере неговата сложност и ключовата му роля в изучаването на ефективни приближения на оптимизационни задачи, при което е постигнат пробив в алгоритмичния дизайн и апроксимационната точност, както и нови вълнуващи взаимодействия между изчислителната сложност, анализа и геометрията.”

Повече за Конгреса и медалистите можете да откриете на http://www.icm2014.org/

Архив на новините