ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

От 10 до 13 ноември 2016 г. в хотел „Сезони” (http://seasons.tryavna.biz/) в Трявна, ще се проведе Националният семинар по Теория на кодирането “Професор Стефан Додунеков”. От 2014 година насам семинарът носи името на акад. Стефан Додунеков, който е директор на ИМИ от 1999 до 2012 година и председател на Съюза на математиците в България от 2001 до 2012 г.

Националният семинар по Теория на кодирането е основан през 80-те години от акад. Стефан Додунеков и оттогава се провежда ежегодно в края на годината.
Сред научната общност са известни изследванията на акад. Стефан Додунеков върху теория на кодирането, които покриват широк спектър от проблеми - от фундаментални задачи, със значение за абстрактната алгебра и крайните геометрии, до чисто приложни в областта на защитата на данни. Сред най-значимите му приноси в края на 70-те и началото на 80-те години могат да се откроят решаването на основната задача на теория на кодирането за двоични кодове в размерност 7 и 8, резултат постигнат в ожесточена конкуренция с известни математици като Рей Хил, Хенк ван Тилборг, Тор Хелесет, Нобору Хамада и др.

През 90-те години на 20. век, заедно със свои ученици, той въвежда и изследва т. нар. „кодове с максимално достижимо разстояние“ (почти-МДР кодове). Тези работи събуждат огромен интерес в световен мащаб и са многократно цитирани. Съществен принос с фундаментален характер представляват изследванията на акад. Додунеков върху самодуални кодове, както и върху сферични кодове и дизайни. Тези изследвания утвърждават акад. Додунеков като един от водещите учени по теория на кодирането в света.

Научната програма на семинара ще се проведе на 11 и 12 ноември и включва доклади, представяния на дисертации и дискусии. Семинарът е и годишна отчетна сесия на секция Математически основи на информатиката към ИМИ-БАН.
За да заявите участие в научната програма, моля изпратете заглавие и кратък абстракт (до 10 реда) на проф. Петър Бойваленков на адрес peter@math.bas.bg до 5.11.2016 г.

Архив на новините