ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

На 16 октомври 2015 год. в Института по математика и информатика се открива първата национална Докторантска конференция по математика и информатика. Тема на конференцията са научните и научно-приложни изследвания във всички области на математиката и информатиката.
Конференцията има за основна цел да предостави на младите хора възможности за представяне и обсъждане на изследователски проекти, за обмен на идеи и информация, за създаване на неформални контакти и евентуални бъдещи съвместни изследвания.
В конференцията ще вземат участие повече от 50 докторанти и студенти от магистърски програми по математика и информатика. Ще бъдат представени над 40 научни доклада.

Организатори на MIDOC 2015 са:

  • Институт по математика и информатика - Българска академия на науките
  • Факултет по математика и информатика - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Факултет по математика и информатика - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски

Пълната програма на събитието можете да видите на официалната страница на конференцията.

Архив на новините