ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Материали за избора на директор на ИМИ - БАН

 

Документи на акад. Веселин Дренски - кандидат за директор на Института по математика и информатика - БАН във връзка с обявения конкурс от  УС на БАН:

Автобиография 
Списък на публикациите 
Списък на цитатите 
Програма за управление и развитие на Института по математика и информатика при БАН 2017-2020 година 
Списък на докторанти и дипломанти на кандидата и тяхната реализация.

Архив на новините