ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Акад. Кендеров получи наградата "Пол Ердьош"

 

На Световния конгрес по математическо образование, който се проведе в Хамбург, Германия, акад. Петър Кендеров (председател на УС на СМБ) получи наградата „Пол Ердьош” на Световната Федерация на националните математически състезания.

Пол Ердьош (1913-1996) е унгарски математик, автор на стотици публикации в областта на комбинаториката, теорията на графите, теорията на числата, математическия анализ, теорията на приближенията, теорията на множествата и теорията на вероятностите. Наградата, носеща неговото име, е най-престижната награда в областта на математическите състезания.

Честито, академик Кендеров!

 

Архив на новините