ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Наградата по математика „Роуз и Ървинг Саф” е учредена от проф. Едуард Саф от Университета Вандербилт в Тенеси, САЩ, чуждестранен член на БАН, в памет на неговите родители.

Тя се присъжда всяка година на студент по математика за отличен успех и високи постижения в областта на математиката. Тази година носител на наградата е Екатерина Мадамлиева, студент във ФМИ на Пловдивския университет.

Екатерина е забелязана от своите преподаватели в Пловдивския университет още в първи курс от своето следване. Те отбелязват, че тя се отличава от своите състуденти със своя ясно изразен интерес и с ентусиазма, с които изучава преподавания материал, като не се задоволява само с него, а непрекъснато разширява знанията си в различни клонове на математиката. Екатерина Мадамлиева има отличен успех, задълбочени знания  в изучаваните учебни дисциплини в специалността "Приложна математика" и още от началото на следването си във ФМИ на Пловдивския университет демонстрира голям изследователски потенциал. През 2013 година печели бронзов медал на Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ). На следващата година, студент едва във втори курс, тя печели и бронзов медал на III Национална студентска олимпиада по компютърна математика "Акад. Стефан Додунеков" (CompMath2014). През 2015 г. вече е златен медалист от НСОМ.
Докладвала е свои резултати в областта на диференчните уравнения на Докторантската конференция, проведена през 2015 г. в ИМИ–БАН, а също и на престижни международни форуми.

Архив на новините