ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

На 21 и 22 декември 2015 г. в Института по математика и информатика на БАН, ул. "Акад. Г. Бончев" бл.8, ще се проведе десетата годишната конференция на българската секция на SIAM (BGSIAM'15).

SIAM е най-голямата професионална организация в областта на индустриалната и приложна математика.

Следвайки традициите, ,разглежданите във форума теми включват (без да са ограничени до): промишлени математика; научни изчисления; числени методи и алгоритми; йерархични и мултилевъл методи; високопроизводителни изчисления; частни диференциални уравнения и техните приложения; контрол и несигурни системи; Монте Карло и квази-Монте Карло методи; невронни мрежи, метаевристика и генетични алгоритми.

Научната програма на BGSIAM'15 ще включва: пленарни доклади по покана, постерна сесия и др. BGSIAM насърчава организирането на специални сесии, включително такива за млади изследователи.

Повече за BGSIAM, както и за програмата на конференцията, можете да прочетете тук.

Архив на новините