ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

ВТОРИЯТ НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА „АКАДЕМИК СТЕФАН ДОДУНЕКОВ“
Е НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ОТ ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ В РОДНИЯ МУ ГРАД КИЛИФАРЕВО

Наградата „Академик Стефан Додунеков“ е учредена през 2014 година с решение на Научния съвет на Института по математика и информатика при Българската академия на науките, представлява грамота и малка парична награда и се връчва ежегодно на ученик от ОУ „Неофит Рилски“ в град Килифарево за постигнати високи резултати в учебния процес.

Училището в Килифарево е със съхранени и добре поддържани до днес традиции, които сега се продължават от работещите в него учители, част от които са и негови възпитаници и участват в редица проекти.

Николай Ангелов е вторият носител на наградата на ИМИ на името на акад. Стефан Додунеков. Призът беше връчен от проф. Цонка Байчева от ИМИ-БАН, която е учила в същото училище.

Николай Ангелов е ученик от IV клас и получи наградата за високи резултати и постижения в обучението си през изтеклата учебна година. Той се е представил на националното външно оценяване в ІV клас с максимален брой точки, постигнал е отлични резултати на Националната олимпиада „Знам и мога”- областен кръг, победител е в Националното финално състезание на СБНУ и редица други състезания. Тренира футбол във ФК ”Етър”- младша възраст и участва активно във всички мероприятия, организирани от училището. Същият е отговорник на ІV клас и участник в ученическия съвет на училището.

 

Архив на новините