ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Панаирът на науката Intel ISEF (съкращение на Intel International Science and Engineering Fair) е най-голямото в света състезание за ученици, които представят оригинални изследователски проекти в областта на природо-математическите науки и инженерството.

Тази година то се състоя от 12 до 16 май в Лос Анджелис и обхвана около 1800 финалисти от над 70 страни. И тримата български ученици в тазгодишното издание на Intel ISEF – Райна Гаджева, Румен Данговски и Любомир Янчев, са випускници на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ). За наша радост те се представиха много достойно и взеха три престижни награди:

Румен Данговски спечели второ място в категорията „Математически науки“, придружено от парична награда от 1500 щатски долара, с проекта си: On the Lower Central Series of Pi-algebras. Разработката му е принос към една от най-интересните области на съвременната алгебра и в първоначалната си версия е плод на участието му в международната изследователска школа RSI’13 в MIТ, където бе отличена като една от петте най-добри във всички области на програмата. Колкото и щастлив да бе от признанието на основното жури на Intel ISEF, най-голямата изненада на Румен дойде от страничния ефект на това класиране – неговото име ще носи астероид! С такава чест са удостоени носителите на първа и втора награда в главното класиране по инициатива на програмата Ceres Connection към MIT Lincoln Laboratory.

Румен Данговски е щастлив, че може да говори за некомутативни алгебри както на специалисти от областта, така и на по-широка публика

Райна Гаджева, бе отличена за трето място в категория „Математически науки“, с парична награда от 1000 щатски долара за проекта си: Covering Squares of Side Length n+ε with Unit Squares. Тя получи още едно престижно отличие – трето място в специалните награди на Американското математическо общество (American Mathematical Society). После се чудят специалистите по математическо образование по света, че въпросите за равенство в половете (gender equity) в областта на математиката не ни вълнуват особено…Райна Гаджева не се уморява да представя проекта си на интересуващите се и след като е получила 2 награди 

Третият български участник – Любомир Янчев, също се представи отлично с проект в областта на биоинформатиката: Computer Enhanced Analysis of Images from Immunohistochemistry. Неговата голяма награда този път бе споделянето на идеи с професионалисти от журито и с „колеги-състезатели”. Той е изпълнен с оптимизъм за бъдещото приложение на разработката си в медицинската диагностика.

Любомир Янчев е в добра среда за обсъждане на софтуера си за анализ на образи от имунохистохимията и за бъдещите си планове

Ето и съответната информация в сайта на Intel ISEF 2014:https://www.societyforscience.org/press-release-intel-isef-2014-grand-award-winners-full-listhttp://www.societyforscience.org/press-release-intel-isef-2014-special-award-winners

На събитието присъства и журналист от Computerworld , в няколко броя на който е представено участието на България в Intel ISEF 2014.


Констанца Григорова, журналистка от Computerworld, бърза да вземе интервю непосредствено след финалната церемония


Жени Сендова, този път в ролята на член на Intel Educator Academy, гледа отбора от „висотата на положението си”


Придружител и основен треньор на тримата български състезатели в Intel ISEF 2014 бе Константин Делчев, директор на Панаира на науката и иновациите (http://www.innofair.jic-bas.eu/index.html) – афилииран конкурс към Intel ISEF. Огромен е неговият принос за подготовката на отбора по отношение на общата научна култура на учениците, представянето на проектите им пред специалисти и по-широка публика, физическото и психическото им състояние през дългия предсъстезателен период. Духовитите напътствия по фейсбука (в специално създадената група Intel ISEF Bulgaria) варираха от: Тренирайте, като че ли никога не сте печелили, действайте на сцената, като че ли никога не сте губили! до: Текуща задача – взимане на награди! В подготовката на българска територия (често в сградата на ИМИ-БАН) му помагаше Михаела Николова, психолог, която влизаше в ролята на „наивен“ любител на математиката и спокойно казваше какво не разбира, за да й бъде преведено на по-човешки език…Моменти от подготовката на участници в последните две издания на Intel ISEF 2013 и RSI’14

Константин Делчев дава последни наставления на Румен на американска територия

В заключение бих искала да цитирам реплика на прекрасния музикант, актьор и режисьор Стефан Вълдобрев: Расте прекрасно поколение! Така е. И можем само да се радваме, ако имаме шанса да допринесем за този растеж. Защото съзнаваме, че образованието е едно от най-важните приложения на науката.

Жени Сендова

Архив на новините