ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Днес отбелязваме Световния ден на статистиката

 

На 20.10.2015 отбелязваме Световния ден на Статистиката, което напомня и подчертава нарасналото значение на Статистиката с нейните толкова много приложения, станали основа на много различни научни направления и всекидневни важни изводи, свързани с управленски прогнози и решения. 

След като 2000-та година бе обявена от ООН и ЮНЕСКО за Международна година на Математиката, последваха години, посветени и на други клонове на науката, дали своя принос в еволюцията на човешката цивилизация. На 20.10.2010 г. тържествено бе отбелязан Световен ден на Статистиката. Разбира се, един ден е малко, за да се разгледа всестранно и да се отдаде нужното внимание на Статистиката и като част от Математиката, както и възможностите за прилагането й при вземането на правилни решения в разнообразни области не само в науката, но и в ежедневния ни живот.

 Така естествено се стигна до определянето на 2013-та година като Международна година на Статистиката (International Year of Statistics), през която се организираха многобройни и разнообразни прояви за осмисляне значението и ролята на Статистиката, на нейните постижения и приложения, за популяризиране на интереса към нейното по-задълбочено изучаване и по-всеобхватно използване, за нейното по-нататъшно развитие, свързано с развиващото се информационно общество.

Българското статистическо дружество организира тържественото отбелязване на този специален ден в Института по математика и информатика към БАН.

Подробности по организацията на честването в цял свят могат да бъдат намерени на сайта.

 

Архив на новините