ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

На 14 февруари 2015 г. в ИМИ се проведе третото издание на конференцията Динамична математика в образованието, чиято цел е да се сподели и анализира натрупаният опит от използването на динамични образователни среди в учебния процес.

Вижте вдъхновения фото-репортаж за събитието от Жени Сендова.

Архив на новините