ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Петнадесетата Ученическа конференция на Ученическия институт по математика и информатика се проведе от 16-и до 18-и януари 2015 г. в Пловдив.

Вижте фоторепортажа от мястото на събитието Млади сили в Клуба на науката и техниката в Пловдив: XV ученическа конференция на УчИМИ от Жени Сендова и Борка Паракозова.

 

 

Архив на новините