ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

На тържествена церемония, състояла се на 9 декември тази година, Институтът по математика и информатика удостои професор дмн Асен Дончев с Медал с лента за заслуги към Института по математика и информатика на БАН и значителен принос в съвременната наука.

Проф. Дончев е изтъкнат специалист и международно признат учен в областта на анализа на чувствителността на оптимизационните задачи, апроксимацията на задачи за оптимално управление, теоремата за неявната функция за вариационни неравенства и обобщени уравнения, както и много други.

Наградата беше връчена от академик Веселин Дренски в присъствието на чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор на ИМИ, акад. Петър Кендеров, акад. Благовест Сендов, проф. Елисавета Панчева, проф. Нели Димитрова, научен секретар на ИМИ, проф. Евгения Стоименова, проф. Денка Куцарова, проф. Цветомир Цачев, проф. Светослав Марков, проф. Огнян Кунчев, проф. Михаил Константинов, проф. Едуард Саф от Университета Вандербилт в Тенеси, САЩ, чуждестранен член на БАН, доц. Красимира Иванова, доц. Ивайло Кортезов, колеги и приятели.

Архив на новините