ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Академик Юлиан Ревалски, директор на Института по математика и информатика при БАН, е новият Председател на Българската академия на науките.

Преди минути в Големия салон на БАН приключи процедурата по избор на Председател на Академията. Директорът на ИМИ бе избран да ръководи българската академична общност в следващите четири години.

Юлиан Ревалски е професор, доктор на математическите науки и академик (действителен член) на БАН. От 2013 година е директор на ИМИ, а от 2012 - секретар на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН (http://www.math.bas.bg/revalski/). 

Честито, акад. Ревалски!

За нас, колегите Ви в Института по математика и информатика, беше чест да бъдете наш директор, съмишленик и партньор през последните години!

Желаем Ви успех!

Архив на новините