ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Конференцията EMINENT 2015: STEM IN EDUCATION AND LIFE се проведе в Барселона на 19 и 20 ноември тази година. Тя бе организирана в сътрудничество със Scientix, общността за образование по природо-математически науки в Европа, и с Факултета по образование в Каталуния.

Това издание на EMINENT събра 257 участници от 37 страни - експерти в областта на образованието, представители на министерства, учени и учители, за да обсъдят най-новите тенденции в образованието и технологиите. Фокусът бе върху природните науки, технологиите, инженерство и математика (английският акроним е STEM) в областта на образованието.

Представителите на България (отляво на дясно):
Цеца Христова, Рени Димова, Евгения Сендова и Тони Чехларова

Приветствия поднесоха г-н Giovanni Biondi, председател на Европейската училищна мрежа, д-р Joan Mateo, секретар по образователни политики на министерството на образованието на Каталуния и г-н José Luis Blanco López, генерален директор на оценяването и териториалното сътрудничество към испанското министерство на образованието, културата и спорта.

Един от основните говорители бе г-н Yves Beernaert , член на експертната група за научно образование към Европейската комисия, който сподели впечатления за образованието по природо-математически науки за отговорно гражданско поведение.

Той обърна внимание на голямото значение на ученето през целия живот, на качеството на обучението на учителите и възможностите за квалификацията им, на сътрудничеството между всички експерти в областта на образованието, представителите на министерства и други заинтересовани страни като изследователи и индустрия, бизнес и цивилно общество. Изтъкна колко са важни изследванията и иновациите ведно с едно по-широко разбиране на това от страна на обществеността.

Според него за постигането на добри резултати е необходимо обучението по природни науки да започне от детските градини и да включва всички възрасти, всички социални групи, всички таланти и да няма деление на половете. Трябва да се обърне още по-сериозно внимание на изследователския подход в образованието, на междупредметните връзки и придобиването на научни компетенции, както и на квалификацията на учителите. От особено значение е сътрудничеството между всички отговорни за образованието лица и споделяне на добри практики, като се обърне внимание на подготовката на бъдещите преподаватели и инженери.

Важни за професионалното развитие на учителите са курсовете на EUN – EUN Academy и MOOC, платформата Scientix, проектът InGenius, създаването на научни национални и регионални центрове, научни къщи. От голямо значение е сътрудничеството между различните правителствени и неправителствени организации, както и подкрепата за изследвания и иновации от страна на цялото общество.

Г-н Yves Beernaert, член на експертната група за образованието по природни науки към Европейската комисия

 Някои от препоръките, включени в презентацията на г-н Yves Beernaert

Г-жа Karen Slavin, представител на Генералната дирекция за научни изследвания и иновации, говори за финансираните проекти по 6-а и 7-а рамкова програма, Хоризонт 2020 и EUCYS – европейско състезание за млади учени.

Г-жа Karen Slavin обсъжда EUCYS.

Д-р Agueda Gras-Velazquez от Европейската училищна мрежа, програмен мениджър и ръководител на проекта Scientix, сподели основни постижения на финансирани от Европейската комисия проекти и важността на европейското сътрудничество в полето на образованието по природо-математичените и инженерно-технологичните дисциплини.

Д-р Agueda Gras-Velazquez представя платформата на проекта Scientix

Проведени бяха следните уъркшопи: Collaboration in STEM education, Open resources, eSkills & coding, ENABLE и Mobile learning.

Един емоционален уъркшоп с Agueda Gras-Velazquez на тема: Сътрудничеството в образованието по природо-математическите и инженерно-технологичните науки

Представители на Министерствата на образованието на Израел, Франция, Холандия и Финландия споделиха как те организират обучението на учителите и въвеждането на иновативни методи в образованието.

Особен интерес предизвика изложбата-панаир на различни проекти. Представени бяха щандове на следните18 проекта: ENGINEER, astroEDU, ESTABLISH, SAILS, Quantum Spinoff, Go-Lab, PRIMAS, Mascil, ASSIST-ME, Make the link, FEAST, PARRISE, INQUIRE, TEMI, FaSMEd, EduScience, NanoEIS, Government Catalonia / GSMA.

Ето някои моменти от посещението на щандовете им.

Пред щанда на проекта Mascil – в очакване на срещата в
София на 2-3.12.2015 г.

Музиката със сламки и пъзелите не се оказаха висока летва за Тони Чехларова.

И VivaCognita вече е на платформата на Scientix

Три български грации на щанда на Scientix

На финала – панелна дискусия на тема: Предизвикателствата пред образованието по природо-математически и инженерно-технологични науки

Модератор на дискусията бе Richard Walden, учител, а панелисти −Yves Beernaert, Karen Slavin, Katja Maas (професор в Университета по образование във Фрайбург) и Albert Forn– представител на индустрията. Остана време да организираме и среща с участници в школата RSI, провеждана в MIT, и дори да се насладим на парка на Гауди!

Среща на участници в RSI

Паркът на Гауди – извор на идеи за образователни математически сценарии…

Цеца Христова (посланик на Scientix за България)
Евгения Сендова (координатор на Scientix от страна на ИМИ-БАН)

Архив на новините