ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Професор Аврам Ескенази навърши 70 години

 

На 25 май т.г. в Института по математика и информатика при БАН тържествено бе отбелязана 70-ата годишнина на проф. Аврам Ескенази. Събитието бе открито със сбирка на Националния семинар по информатика в зала 055 „Академик Стефан Додунеков“ на ИМИ - БАН. Доклад за професионалния път на юбиляря изнесе проф. Нели Манева, а веднага след това проф. Ескенази сподели „Някои бележки за въздействието на информатиката върху бъдещето на обществото“.

Официални приветствия и поздравителни адреси поднесоха директорът на ИМИ, академик Юлиан Ревалски, Председателят на Научния съвет, академик Веселин Дренски, гости от Пловдивския университет, Софийския университет, Американския университет в Благоевград, Техническия университет – Варна, Великотърновския университет, Варненски свободен университет, колеги и приятели.

Проф. Ескенази беше удостоен с най-високото отличие на ИМИ – Медал за заслуги към ИМИ–БАН и значителен принос към съвременната наука.

Чрез умелото съчетаване на теория, практика, научно любопитство и професионален усет проф. Ескенази се изявява като новатор в областта на софтуерните технологии. В продължение на 26 години той е ръководител на секция Автоматизация на софтуерното производство, прераснала по-късно в секция Софтуерни технологии. Под неговото вещо ръководство се формира силен и сплотен колектив с множество публикации, успешни участия в софтуерни проекти у нас и в чужбина, разработка и публикуване на учебници и учебни пособия.

През годините проф. Ескенази води над 90 курса във ФМИ на Софийския университет, в Икономическия университет във Варна, в Нов български университет и др., като някои от тези курсове са създадени от него и са преподавани за първи път във висше учебно заведение в България.

 

Архив на новините