ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

От 1 до 5 май 2015 г. в Москва се състоя заключителният етап на Деветия международен конкурс “Математика и проектиране”, в който взеха участие около 330 ученици от България, Казахстан и Русия с над 200 разработени проекта, а също и учители от тези държави. Международното жури по традиция се оглавяваше от проф. Николай Розов – председател, декан на Факултета по педагогическо образование при Московския държавен университет “М. В. Ломоносов”, и от заместник-председателите проф. Татяна Сергеева от Академията за социално управление в Москва и проф. Сава Гроздев от Института по математика и информатика при БАН.

 На конкурса бяха представени проекти на участниците в следните девет направления: Математически модели на реални процеси в природата и обществото, Геометрични миниатюри, Математика и изкуство, История на математиката, Математиката като наука, Електронен тематичен журнал, Използване на математически методи за решаване на професионално ориентирани задачи, Математика в сферата на защитата на информацията, Финансова математика. В рамките на конкурса се проведе и Фестивал на авторски методически разработки на учители, като най-добрите проекти бяха представени в направлението за учители „Организация на проектната и изследователската дейност на учениците”. Заслужава да отбележим и участието на двама от нашите ученици с два проекта в различни направления. Това бяха Петко Казанджиев и Мартин Иванов от ПМГ "Васил Друмев" във Велико Търново.

Програмата на конкурса включваше също екскурзия до историческия град Сергиев Посад, известен със своя църковно-архитектурен паметник на културата и изкуството, част от Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, както и посещение на мюзикъла "Островът на съкровищата".

Страната ни бе представена с общо 16 научно-изследователски проекта, разработени от 21 ученици и един учител, които извоюваха шест първи, четири втори и четири трети места.

На церемонията по закриването в художествената програма взе участие Нели Заркова от МГ „Баба Тонка" в Русе с една българска песен, придружена от хоро от най-смелите ни участници.

Ето и резултатите на нашите участници по направления:

Направление "Геометрични миниатюри"
1 място - "Обобщение на една теорема на Тебо" с автор Мария Делякова, 10 клас, СМГ "Паисий Хилендарски", София.
1 място - "Автомедианен триъгълник" с автор Пресиана Маринова, 10 клас, МГ "Баба Тонка", Русе, и научен ръководител Яница Пехова, студентка в Кеймбридж.
1 място - "Сума с тегла от квадратите на разстоянията от точка до страните на триъгълник" с автор Вяра Иванова, 11 клас, СМГ "Паисий Хилендарски", София, с научен ръководител доц. Георги Ганчев от ИМИ.

Направление "Математически модели на реални процеси в природата и обществото"
1 място - "Astro Spiral - Построяване на изпъкнали спирали по астрономически снимки" с автор Галина Станева, 8 клас, МГ "Д-р Петър Берон", Варна, научен ръководител Галина Момчева от Варненския свободен университет, научен консултант Веселка Радева.
2 място - "Виртуална физична лаборатория" с автори Калоян Мънев и Йоана Иларионова, 11 клас, МГ "Баба Тонка", Русе, и научен ръководител Румяна Жекова от същата гимназия.

Направление "История на математика"
1 място - „Цифрите - буквите на аритметичната азбука” с автори Селин Ашкънова, 8 клас, Ивона Цветелинова, 9 клас, МГ "Баба Тонка", Русе, и научен ръководител Сюзан Феимова от същата гимназия.
2 място - „Бумеранги в науката - от математика към информатика и обратно” с автор Боряна Димова, 10 клас, ПМГ "Иван Вазов", Димитровград, с научен ръководител Георги Славчев от същата гимназия.
3 място - „Галилео Галилей” с автори Боряна Иванова, Вероника Тодорова, 7 клас, ОУ "Васил Левски", Разград, с научен ръководител инж. Коста Попов.

Направление "Математика и изкуство"
2 място - "Златно сечение - архетип на красотата и хармонията" с автори Соня Заркова, Нели Заркова, 11 клас, МГ "Баба Тонка", Русе, с научен ръководител Сюзан Феимова от същата гимназия.

Направление "Математика в сферата на защитата на информацията"
3 място - "Разширен алгоритъм на Евклид" с автори Мартин Иванов, 10 клас; Петко Казанджиев, 9 клас, ПМГ "Васил Друмев", Велико Търново, с научни ръководители Цеца Байчева, Кинка Кирилова, учителки в същата гимназия.

Направление "Науката математика"
1 място - "Създаване на двумерни многообразия чрез лепене на страните на 2n-ъгълници" с автор Кристиан Георгиев, 11 клас, ОМГ "Акад. Кирил Попов", с научен ръководител гл. ас. д-р Петър Копанов от Пловдивския университет.
2 място - "Изследвания, свързани с константата на Капрекар" с автори Петко Казанджиев, 9 клас; Мартин Иванов, 10 клас, ПМГ "Васил Друмев", Велико Търново, и научни ръководители Цеца Байчева, Кинка Кирилова.

Направление "Математически методи за решаване на професионално ориентирани задачи"
3 място - "Редактор за оразмеряване на изображения S.I.R. - Smart Image Resizer" с автори Петър Киряков, Юлиян Георгиев, 12 клас, МГ "Баба Тонка", Русе, и научен ръководител Сюзан Феимова.

Трето място спечели участничката ни в направлението за учители Румяна Жекова от МГ „Баба Тонка” в Русе с проекта си „Математика в информатиката".

ЧЕСТИТО НА НАШИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ!

Архив на новините