ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Интервюто за определяне на българските участници в лятната научно-изследователска школа за ученици Research Science Institute (RSI) се проведе на 05.02.2015 г. Представяме ви обширен репортаж от събитието от Евгения Сендова.

Архив на новините