ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Среща по проект FETCH

 

 

Среща по проект FETCH - Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere

На 24 и 25 юни 2015 година в Дъблин, Ирландия, беше проведена среща по проекта FETCH - Future Education and Training in Computing: How to Support Learning at Anytime Anywhere, в който като партньор участва и Институтът по математика и информатика при БАН.

В срещата участваха 80 представители от 54 партньорски институции от 30 европейски страни.

В приложения файл ще намерите повече информация за проведените мероприятия на срещата и главните резултати от проекта - 

http://math.bas.bg/images/fetch/FETCH_Meeting_Dublin.pdf.

Архив на новините