ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Президентът на Република България, г-н Росен Плевнелиев, ще открие събитието на 7 юли 2014 г. от 9:30 часа в „София Хотел Балкан”

Международната конференция Дни на математиката в София се организира от Института по математика и информатика при Българска академия на наукитеза първи път и ще се проведе в София от 7 до 10 юли 2014 г.

Дни на математиката в София има за цел да се превърне в традиционна среща на българските математици, работещи в страната и в чужбина, с техни колеги от престижни научни центрове в света, за споделяне на последните научни постижения в областта на математиката и информатиката.

Една от най-важните цели на конференцията, заедно с нейния чисто научен аспект за обмен на научна информация, е да подобри връзките между математическата колегия в България и представителите на българската математическа диаспора.

В последните 25 години редица изтъкнати български математици и информатици напуснаха страната, и в частност Института по математика и информатика, за да продължат работата си в престижни научни центрове по света. От друга страна, в този период голям брой младежи от България получиха образованието си по математика и информатика в най-големите университетски центрове в Северна Америка и Европа. Цяло едно ново поколение от млади българи се реализира успешно в чужбина. Около 60 такива наши сънародници са част от участниците в конференцията.

За участие в конференцията Дни на математиката в София са регистрирани близо 300 учени, ще бъдат представени над 200 доклада. В програмата са включени около 100 представители на математическата колегия в България, както и повече от 130 утвърдени чуждестранни учени от редица водещи научни центрове в над 40 държави – Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Италия, Канада, Корея, Полша, Русия, САЩ, Франция, Швейцария, Япония и др. Сред тях е и световноизвестният математик проф. Максим Концевич от Франция, лауреат на Филдсов медал (равняващ се на Нобелова награда) и на Breakthrough Prize in Mathematics (Награда за съществен пробив в математиката) за 2014 година.

Специален гост на конференцията ще бъде проф. Жан-Пиер Бургиньон – Президент на Европейския съвет за научни изследвания (European Research Council).

Европейският съвет за научни изследвания отговаря за разпределението на значителна част от европейското финансиране, свързано с индивидуални грантове на учени от всички страни и националности, които искат да извършват научни изследвания в Европа. Той ще представи дейностите на този съвет в лекция на 8 юли от 12:10 до 13:00 часа, в хотел София Хотел Балкан. Лекцията ще бъде посетена от представители на всички останали научни направления в България. Една от целите на това представяне е да окуражи българските учени от страната и чужбина да кандидатстват за проекти за научни изследвания, които да бъдат извършвани в Европа и в частност в България.

По-подробна информация за Международната конференция Дни на математиката в София се намира на сайта на конференцията: http://www.math.bas.bg/mds2014/

 Лице за контакт и заявки за интервюта:
Наталия Нешева, тел. 0878815855
secretary@math.bas.bg

 

Архив на новините