ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

За 15-та поредна година най-изявените участници в инициативите на УчИМИ ще имат възможността да научат и постигнат още повече - в продължение на 18 дни в Благоевград ще се проведе Лятната изследователска школа на Ученическия институт по математика и информатика.

Официалното откриване на Петнадесетата лятна изследователска школа по математика и информатика на УчИМИ ще се състои на 3 август 2015 г. от 11:00 часа в зала „Андрей Делчев” в Академичен център „Балкански” на Американския университет в България.

 

Официални гости на откриването на ЛИШ 2015 ще бъдат представители на спонсорите и на учредителите на УчИМИ – фондация „Америка за България” – Наталия Митева и Станислава Станева, Алексей Христов от „Американска фондация за България”, ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски” – проф. Иван Мирчев, пом.-дир. на Варненската математическа гимназия – Диан Даскалов и др.

Школата ще се проведе от 2 до 19 август в Американския университет в Благоевград. В нея ще вземат участие 40 ученици, получили грамоти за отлично и много добро представяне на Ученическата секция на Пролетната конференция на Съюза на математиците в България (СМБ). Учениците са от 18 математически, езикови, професионални и общообразователни гимназии от цялата страна.

Програмата включва лекции по съвременни научни проблеми и модерни технологии, срещи с представители на индустрията и различни академични институции и дискусии по важни въпроси като етика в науката, научни изследвания и иновации. За първи път тази година сред лекторите на ЛИШ е професор Кристофър Скинър от Принстънския университет, дългогодишен лектор в Research Science Institute (RSI), един от най-големите специалисти по Теория на числата в света.

За втора поредна година сред лекторите на школата са и бивши възпитаници на Ученическия институт, сега студенти в престижни световни университети. Освен изявата им като лектори, те ще подпомагат участниците в школата при разработването на кратки проекти. Всеки ученик ще се съсредоточи върху своята индивидуална изследователска тема в области като комбинаторика, теория на числата, алгебра, компютинг и генетични алгоритми, моделиране и други. Учениците ще представят разработените проекти през втория етап на школата от 15 август. За участие в него са поканени и учители – научни ръководители на проекти, като през този етап ще се проведат 4 семинара – Ученически работен семинар по математика, Ученически работен семинар по информатика и ИТ, и съответно Семинар за учители по математика и Семинар за учители по информатика и ИТ.

Двамата български участници в RSI’15 – Христо Стайков от Варна  и Кристиан Георгиев от Пловдив – също ще присъстват и ще споделят своите впечатления от престижната международна школа. Заедно с тях пред участниците в ЛИШ впечатленията си от тазгодишното ни представяне на RSI ще сподели и тюторът Жени Сендова.

ЛИШ 2015 се организира с финансовата подкрепа на учредителите на УчИМИ – Съюз на математиците в България, фондация „Еврика”, международна фондоция „Св. Св. Кирил и Методий”, Институт по математика и информатика при БАН, както и със съдействието на Американска фондация за България.

Генерален спонсор на ЛИШ 2015 е фондация "Америка за България".

Архив на новините