ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

На 25 и 26 юни 2015 г. в Дъблин, Ирландия, беше проведена 16-th International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech'15, заедно със съпровождащо събитие Second workshop “Advances in High Performance Information Services for Digital, Multilingual Education (AHPISDME)”.

В конференцията с доклад участваха представители на Института по математика и информатика при БАН: проф. д-р Радослав Павлов, доц. д-р Десислава Панева-Маринова, гл. ас. д-р Детелин Лучев и мат. Максим Гойнов.

Повече за конференцията можете да прочетете в приложения файл - CompSysTech15.pdf 

 

Архив на новините