ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

От 13 до 15 януари 2017 г. във Враца ще се проведе Ученическата конференция (УК’17) на УчИМИ. Събитието се организира с любезното домакинство на ПМГ "Акад. Иван Ценов". Конференцията е първата конкурсна сесия на УчИМИ за учебната 2016/2017 година.
Тази година за участие в УК се класираха повече от 80 ученици и 20 учители от 18 града на страната. На конференцията ще бъдат представени 20 проекта по математика и 41 по информатика и информационни технологии. Изтъкнати учени и специалисти от Института по математика и информатика ще оценяват работата на учениците и техните преподаватели – проф. д.м.н. Емил Колев, който е и ръководител на УчИМИ, проф. д.м.н. Петър Бойваленков, доц. д-р Георги Ганчев, доц. д-р Христо Костадинов, доц. д-р Драгомир Драгнев съставляват журито по математика. При информатиците ИМИ ще бъде представен от Емил Келеведжиев, заместник-ръководител на УчИМИ, доц. Златогор Минчев и от докторантите Тодор Брънзов и Константин Делчев.

Поради засилващия се интерес към дейностите на УчИМИ, както и заради осъзнатата необходимост от увеличаване и разширяване на извънкласните форми на обучение на учениците, в рамките на Ученическата конференция ще бъде проведен обучителен семинар „Научно ръководство на ученически проекти“, в който участие ще вземат учители от различни училища в страната.

За да вземат участие в конференцията, учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант. 

Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) е създаден през септември 2000 г. Негови учредители са Институтът по математика и информатика (ИМИ) при БАН, Съюзът на математиците в България (СМБ), фондация "Еврика", Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий". От 2005 г. УчИМИ се подкрепя от Американска фондация за България, а от 2011 г. основен негов партньор е фондация „Америка за България”.
През изминалите шестнадесет години от създаването на УчИМИ през неговата школа са преминали над 1100 ученици от профилирани математически и езикови гимназии и средни училища от всички областни и много други по-малки градове.
Повече за дейността на Ученическия институт по математика и информатика можете да прочетете тук.

Save

Save

Архив на новините