ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките обявява Награда по математика за 2017 година за високи постижения в областта на математиката. Наградата се дава на български гражданин, който не е навършил 40 години преди 1-ви януари на годината на Наградата. Крайният срок за номинации е 31-ви декември 2016 г. Номинациите се изпращат (в електронен вид) на Председателя на Комитета за Наградата.

За първи път Наградата беше присъдена за 2014 година на Мартин Касабов, професор в Департамента по математика на Университета Корнел в Итака, САЩ.
Подробности относно Наградата и процедурата за номиниране се съдържат в Статута на наградата.

Съставът на Комитета за Наградата за 2017 г. е:

  • Станимир Троянски (Институт по математика и информатика, София, България) - Председател на Комитета за Наградата. E-mail: stroya@um.es.
  • Ефим Зелманов (Университета в Сан Диего, САЩ)
  • Армен Сергеев (Математически институт В. Стеклов, Москва, Русия)
  • Лъчезар Стоянов (Университета на Западна Австралия, Пърт, Австралия)
  • Видар Томе (Тeхнически университет Чалмърс, Гьотеборг, Швеция)

Архив на новините