ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

На 8 май тази година, Събранието на академиците избра чл.-кор. Юлиан Ревалски за академик на Българската академия на науките!

Акад. Ревалски,

Математическата колегия от Института, всички колеги и приятели от ИМИ сърдечно Ви поздравяват с удостояването Ви с най-престижното и високо научно звание!

Пожелаваме Ви здраве и непоколебимост, творческо вдъхновение и удовлетворение от работата Ви като директор на Института! Вие винаги го наричате „нашия дом” и благодарение на неуморната Ви работа, той наистина е такъв за всички нас!

Честито!

 

Академик Ревалски е директор на Института по математика и информатика при БАН от 2012 година. Член-кореспондент на Българската академия на науките от 2008 година.

Висшето си образование в специалност Математика завършва във Факултета по математика и механика - СУ “Св. Климент Охридски” през 1981 год. със златна значка на МНП за отличен успех. През годините развива активна научна и преподавателска дейност, публикува в престижни научни издания у нас и в чужбина, ръководи докторанти и работи всеотдайно за издигането на българската математическа мисъл на европейско и световно ниво.

Научните интереси на академик Ревалски са в областите Изследване на операциите – оптимизация, вариационен анализ, теория на игрите; Функционален анализ – геометрия на банахови пространства, изпъкнал анализ, монотонни оператори; Обща топология – топологични методи в оптимизацията и вариационния анализ, многозначни изображения.

По негова идея и с негово активно участие през 2014 година Институтът по математика и информатика организира и проведе първата международна конференция „Дни на математиката в София”, в която участваха над 200 утвърдени български и чуждестранни учени в областта на математиката.

 

Архив на новините