ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

От 2 до 7 януари 2015 г. Институтът по математика и информатика (ИМИ) към БАН е домакин на Международния майсторски клас „Черноризец Храбър”. В него участват ученици с повишен интерес към математиката и учители от Казахстан с ръководител Тилдаш Битуова, член-кореспондент на Казахската академия на науките.

В рамките на проявата участниците ще слушат лекции от екипа, организиращ турнира „Черноризец Храбър”, и изявени преподаватели от ИМИ, ФМИ на СУ и Софийската математическа гимназия.

Архив на новините