ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Акад. Стефан Воденичаров връчи Почетния знак на Председателя на БАН на акад. Петър Попиванов на церемония, която се състоя на 11 април 2016 г. в Българската академия на науките.

Отличието се присъжда за неговия принос в областта на линейния и нелинейния микролокален анализ, вкл. класовете на Жарве, за принос към задачите на Поанкаре с наклонени производни, която е развита в нелинейния случай, за изучаване на процесите на разпространение и взаимодействие на нелинейни вълни и по случай неговата 70-а годишнина.

Акад. Попиванов благодари за високото отличие и отбеляза, че го приема и като висока оценка за работата на целия екип на Института по математика и информатика. На церемонията присъстваха също и чл.-кор. Николай Милошев, зам.-председател на БАН, проф. Едвокия Пашева, гл. научен секретар на БАН, проф. Иван Димов, научен секретар на научно направление „ Информационни и комуникационни технологии“ на БАН и др.

Институтът по математика и информатика честити престижното отличие на акад. Попиванов и му желае здраве и нови научни предизвикателства!

Архив на новините