ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Доц. Петър Рашков от секция „Математическо моделиране и числен анализ“ на ИМИ е представител на България и член на управителния комитет на COST акция „Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde Disease Control via Mosquito Nano-Tech-Repellents“ (IMAAC 2017-2021, финансирана по програма Хоризонт 2020 на ЕС, www.imaac.eu) и участва в работна група „Математически анализ, анализ на данни и статистика“

Целта на IMAAC е да проучи инаправи математически анализ на ефикасността на иновативни контролни мерки за болести, чиито разпространители са активни денем комари (като денгезика, чикунгуня и жълта треска)Това включва използването на иновативни мерки в текстилните и бояджийските продукти, базирани на нано- и микрочастици, които отделят репеленти в строго контролирани дози. 

Палитрата от възможности за комбинирано ползване на нано- или микрочастици, репеленти и различни видове текстил или боя не е добре проученаНе са правени по-конкретни проучвания за тяхната ефикасност в комбинация с ваксини, което обуславя нуждата от математическо моделиране и анализ.

Нашата колега доц. д-р Йорданка Панева-Коновска получи наградата на Съюза на учените в България за високи научни постижения за 2017 г. в областта на естествените науки и е отличена с диплом за високи научни постижения.

Наградата е присъдена за монографията J. Paneva-Konovska, From Bessel to Multi-Index Mittag Leffler Functions: Enumerable Families, Series in them and Convergence, World Scientific Publishing, 2016, London, ISBN-13: 978-1786340887, ISBN-10: 1786340887, http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/q0026.

Отличията от конкурса ще бъдат връчени по време на тържественото събрание, посветено на 1-ви ноември – Денят на народните будители и българските учени, което ще се проведе на 30.10.2017 г. от 11:00 ч. в Големия салон на БАН.

Expression of Interest

 

The INSTITUTE OF MATHEMATICS AND INFORMATICS at the Bulgarian Academy of Sciences is searching for experienced researchers interested in submitting a joint application for the following types of Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (Call H2020-MSCA-IF-2017):

Прочети още...

Излезе специално издание на Serdica Journal of Computing

 

Двойният брой на Списание по информатика Сердика (том 9, брой 3-4, 2015) излезе от печат в края на 2016 г. Този брой е посветен  на 80 години от рождението на проф. Едуард Фридман, учен с международна известност, иноватор в образованието, активен деец в хуманитарната сфера, почетен член на СМБ, и член на редколегията от създаването на списанието.

Прочети още...

Архив на новините