ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

В началото на тази година на проф. д-р Владимир Периклиев от секция „Математическа лингвистика“ (ИМИ-БАН) бе връчена престижната награда Sejong Prize на Sejong university, Южна Корея, за високи постижения в компонентния анализ на термините на родство.

Както е известно, ИМИ-БАН е националната контактна точка за Scientixобщността за научно-образователни дейности в Европа. Проектът Scientix (www.scientix.eu) подкрепя успешно европейското сътрудничество в областта на природо-математическите науки (на английски STEM, съкратено от Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Прочети още...

 

Председателят на Българската академия на науките, акад. Стефан Воденичаров, и акад. Тармо Соомере – председател на Естонската академия на науките, подписаха на 15 юни 2015 г. тригодишен анекс към Спогодбата за научно сътрудничество между двете академии за периода 2015–2017 година.

По време на визитата си в София, акад. Соомере посети Института по математика и информатика. Обсъдена бе възможността за коопериране и сътрудничество по съвместни изследователски проекти.

Прочети още...

Забележителен успех за списание на ИМИ!

 

Списанието "Fractional Calculus and Applied Analysis" (FCAA) зае челни позиции в ранг-листите на Томсън Ройтерс в няколкото категории за математически науки.

Прочети още...

Архив на новините