ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Институтът по математика и информатика при БАН, съвместно с Факултета по математика и информатика при Софийски университет "Св. Климент Охридски", Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Асоциацията за развитие на информационното общество, Българската секция на Асоциацията за информационни системи, Съюза на математиците в България и Съюза на учените в България организират провеждането на юбилейна научна конференция по информатика по повод навършването на 80 години от рождението на проф. Петър Бърнев.

Проф. Петър Бърнев е един от основателите на направлението "Информатика" в Института по математика и информатика при БАН, основател и ръководител на секция "Математическо осигуряване", дългогодишен заместник-директор на Единния център по математика и информатика, дългогодишен заместник-председател на Съюза на математиците в България, основател и пръв председател на Асоциацията за развитие на информационното общество.

Почетен гост на конференцията ще бъде съпругата на проф. Бърнев, доцент Маргарита Бърнева, която е първата жена-информатик в България.
Участие в юбилейната конференция ще вземат повече от 60 учени и специалисти в областта на информатиката.

Конференцията ще се проведе на 12 и 13 ноември в мултимедийна зала „Акад. Стефан Додунеков“ в сградата на ИМИ, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8.

В програмата на конференцията са включени:
• Сесия, посветена на приноса на проф. Бърнев за развитието на информатиката и информационното общество – просветител и учител на много от информатиците в България;
• Сесия за историята, настоящето и бъдещето на информатиката в България;
• Сесия с научни доклади по информатика.
В рамките на юбилейната конференция, на 13.11.2015 г. от 11 ч. в ИМИ ще се състои и форум "Събиране, съхранение, обработка и визуализация на големи данни" с водещ проф. Атанас Раденски (Chapman University, USA).
Повече информация за събитието можете да получите на http://www.math.bas.bg/infres/cib80.

Архив на новините