ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

На 11 септември 2015 година в Голямата зала на Община Велико Търново ще се проведе семинар под надслов „Велико Търново – наука, духовност, развитие”, посветен на 70-годишнината от рождението на акад. Стефан Додунеков. Събитието е организирано от Българската академия на науките, Регионален академичен център – Велико Търново, Съюза на математиците в България и Института по математика и информатика при БАН.

Семинарът ще бъде открит в 11:00 часа от акад. Стефан Воденичаров, председател на Българската академия на науките. Пресконференцията за журналисти ще се проведе в Заседателната зала на Община Велико Търново от 10:30 до 11:00 часа.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

10.00 - 10.30    Подписване на меморандум за сътрудничество между БАН и Община Велико Търново (заседателна зала на Община Велико Търново)

10.30 - 11.00   Пресконференция (заседателна зала на Община Велико Търново)

11.00 - 11.10   Откриване на семинара от акад. Воденичаров

11.10 - 11.40  Стефан Додунеков такъв, какъвто го познавахме,  акад. Петър Кендеров (Институт по математика и информатика и Съюз на математиците в България)

11.40 – 12.10   Акад. Додунеков като основател и ръководител на групата от ИМИ във В. Търново,  проф. Светлана Топалова (Институт по математика и информатика)

12.10 – 12.40   Идеята за теория на кодирането - за математици и нематематици, акад. Веселин Дренски (Институт по математика и информатика)

12.40 – 13.10   Идеята на акад. Додунеков за Килифаревската книжовна школа на Теодосий Търновски,  доц. Мирко Робов (Национален археологически институт с музей)

13.10 - 14.30  Почивка

14.30 – 15.00   Приносът на Българската академия на науките за развитието на хуманитарните науки във  Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий",  чл. кор. Стоян Буров (Великотърновски университет)

15.00 – 15.30   Българската академия на науките и Съюзът на учените във Велико Търново през последните 50 години,  проф. Петко Петков (Великотърновски университет)

15.30 – 16.00   Повече от две десетилетия ползотворни отношения на Института за икономически изследвания и Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий",  проф. Митко Димитров (Институт за икономически изследвания)

16.00 – 16.30   Презентация за живота на акад. Додунеков,  ученици от ПМГ Велико Търново

Паралелно със семинара на 11 и 12.09.2015 година в Природоматематическа гимназия във Велико Търново е организиран Демонстрационен семинар за изследователския подход в образованието по математика.

 

Архив на новините