ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

От 15 до18 октомври 2015 г. в Института по математика и информатика при БАН ще се проведе Първата Докторантска конференция по математика и информатика в България – MIDOC2015.

Организатори на конференцията са Институтът по математика и информатика, Българска академия на науките, Факултетът по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Поканени са всички докторанти от висши учебни заведения и научни институции, студенти в магистърски програми и нехабилитирани още млади учени.
Конференцията предлага на младите хора възможности за представяне и обсъждане на изследователски проекти, за обмен на идеи и информация, за създаване на неформални контакти и евентуални бъдещи съвместни изследвания.


Краен срок за регистрация и изпращане на абстракти: 31 юли 2015 г.
Одобряване на доклади за участие: 15 август 2015
Плащане на таксата: 1 септември 2015

За повече информация – посетете страницата на конференцията - http://math.bas.bg/midoc2015/

Архив на новините