ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Резултатите от пробния кръг на състезанието отново доказаха високото ниво на нашите ученици

Със спонсорството на VIVACOM и по идея на Съюза на математиците в България, на 6 юни 2014 г. в Института по математика и информатика на БАН, в Лабораторията по Телематика на БАН и в Американския колеж в София се проведе Пробен етап на състезание за ученици Математика с компютър в платформата Viva Cognita.

Целта бе да се изпробва форматът и концепцията за масово състезание по математика, в което участниците имат право да използват всички налични ресурси (компютър, интернет, софтуерни системи като ГЕОГЕБРА, книги и т.н.), както е в реалния живот при решаване на какъвто и да било проблем. Състезанието бе on-line, с теми за 4, 6, 8 и 10 клас. Учениците от 5, 7, 9 и 11 клас решаваха задачите от съответния по-долен клас. Всяка тема съдържаше по 15 задачи, подредени в постепенно нарастваща трудност. Времето за работа бе 60 минути. Повечето задачи бяха придружени от ГЕОГЕБРА-файлове, с помощта на които учениците можеха да изследват поставената задача и да намерят правилния отговор.

Участваха над 50 ученици от София, Русе, Разград, Пазарджик и Благоевград. Почти всички се справиха много добре с предизвикателството. Най-добри резултати в Пробния етап на състезанието Математика с компютър постигнаха следните ученици:

Тодор Кунчев, 34 СОУ „Стою Шишков”
Христина Коцева, 34 СОУ „Стою Шишков”
Зъонг Ле Хо, 73 СОУ „Владислав Граматик”
Радмил Райчев, ПМГ „Акад. Обрешков”
Иван Ганев, Американски колеж
Антон Тасков, 91 НЕГ
Радостина Калайджиева, Американски колеж

На церемония, организирана в Института по математика и информатика на БАН на 11 юни 2014 година, тези ученици бяха наградени от VIVACOM с ваучери на стойност 50 лева за покупка на стоки по избор от известна търговска верига за електроуреди.

Предстои провеждане на още пробни етапи от това състезание с цел изпробване и усъвършенстване на технологията. До края на годината ще се проведе Първи кръг на състезанието Математика с компютър през платформата VivaCognita, съвместен проект на ИМИ – БАН, СМБ и VIVACOM. В него могат да участват всички желаещи ученици, след предварителна регистрация. Участието ще е on-line, от произволно място с достъп до интернет. Отново ще могат да се ползват всякакви ресурси. Най-добре представилите се ученици ще бъдат поканени за участие във Втори кръг, в който те ще покажат уменията си за самостоятелна работа.

Повече информация за проекта VivaCognita, осъществяван от Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM, можете да намерите на http://vivacognita.org/, както и на
http://www.vivacom.bg/bg/residential/za-nas/vivacom-fund/read?article=viva-cognita.

Архив на новините