ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

 

Председателят на Българската академия на науките, акад. Стефан Воденичаров, и акад. Тармо Соомере – председател на Естонската академия на науките, подписаха на 15 юни 2015 г. тригодишен анекс към Спогодбата за научно сътрудничество между двете академии за периода 2015–2017 година.

По време на визитата си в София, акад. Соомере посети Института по математика и информатика. Обсъдена бе възможността за коопериране и сътрудничество по съвместни изследователски проекти.

Акад. Тармо Соомере завършва математика в Московския държавен университет през 1980 г. и защитава докторат в областта на океанологията (1984), както и DSc по математика (1992) от Университета на Тарту, Естония. Той е бил стипендиант на фондация „Александър фон Хумболд“ в Германия (1994-1997 и 2005), работил е в Университета на Упсала, Швеция (2000-2001) и в Университета на Осло (2006-2008). Бил е зам.-директор на Института по морски системи през 2002-2004 и е избран за първи професор по Coastal Engineering в Естония (2005). Член е на ЕАSAC и представител на ICSU за страната. През 2002 получава Естонската национална награда за научни изследвания. Обявен е за личност на годината през 2005 от ежедневника The Postman. Получава The Baltic Assembly Prize за наука (2007), член е на Естонската академия на науките и на Academia Europaea (2009). Избран е за Председател на Естонската академия на науките за 2015-2019.

 

Архив на новините