ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

ИМИ и УниБИТ с нова магистърска програма

 

Институтът по математика и информатика (ИМИ) при БАН и Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) стартират съвместна магистърска програма "Цифрови технологии в креативните и рекреативни индустрии". Завършилите студенти ще придобият компетентност за цялостния процес по цифровизиране на обекти, изграждане и създаване на продукти за креативните и рекреативни индустрии и поддържане на цифрови хранилища.

Програмата позволява реализация в индустрии от областта на историята, археологията, културно-историческо наследство, библиотекознанието, изобразителното изкуство, музиката, етнологията, етнографията, фолклора, свързани с предоставяне на различни информационни услуги, цифровизиране, представяне, достъп и управление на цифрова информация и документация в глобални и корпоративни мрежи и др.

 

Основна цел на магистърската програма е да изгради специалисти в по-широк профил, комбиниращи ИТ и КИН, конкурентноспособни както на българския, така и на европейския и световен пазар на труда.
Ръководители на магистърската програма са проф. Радослав Павлов, Институт по математика и информатика, БАН, и доц. Евгения Ковачева, УниБИТ.
За повече информация, посетете https://www.unibit.bg/apply/apply-master/regular-part-time-master

Архив на новините