ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

"Developing Key Competences by Mathematics Education" е един от проектите, избрани от Европейската комисия за т.нар. “success story”. В престижната селекция са взели участие група експерти от Главна дирекция по образование и култура на Европейската комисия. Проектът е отбелязан като такъв и в платформата на Erasmus+.

За "Success stories" се избират проекти, които са финализирани, и които се отличават със своето въздействие, имат принос за разработването на политики, допринасят с иновационни резултати и/или творчески подход и могат да бъдат източник на вдъхновението за другите. Изборът на проекта KeyCoMath за “success story”е направен въз основа на подбор, който е в съответствие със строгите критерии за качество, съответствие и постигнатите резултати от проекта.

В свое официално писмо до координатора на проекта от страна на ИМИ – акад. Петър Кендеров, Михал Крейза - ръководител на отдел "Разпространение и внедряване на програми" към ЕК - изказва своите поздравления и благодарности към екипа за тяхната отдаденост, ентусиазъм и висококачествена работа.

Архив на новините