ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Президентът на Европейския съвет за научни изследвания (European Research Council) – проф. Жан-Пиер Бургиньон – е специален гост на конференцията Дни на математиката в София, организирана от Института по математика и информатика при БАН

 Европейският съвет за научни изследвания отговаря за разпределението на значителна част от европейското финансиране, свързано с индивидуални грантове на учени от всички страни и националности, които искат да провеждат научни изследвания в Европа. Проф. Бургиньон ще представи дейностите на този съвет в лекция на 8-и юли в София Хотел Балкан. Лекцията ще бъде посетена от представители на всички останали научни направления в България. Една от целите на това представяне е да окуражи българските учени от страната и чужбина да кандидатстват за финансиране на проекти за научни изследвания, които да бъдат извършвани в Европа и в частност в България.

Професор Бургиньон е в България по покана на Института по математика и информатика при БАН, по повод на провежданата от 7 до 10 юли международна конференция Дни на математиката в София.

В рамките на своето посещение, проф. Бургиньон ще се срещне с министър Анелия Клисарова (вторник, 8 юли), а  по-късно и със заместник-председателя на БАН, проф. Николай Милошев. На тези официални срещи се очаква да бъдат обсъдени проблемите, стоящи пред финансирането на българската наука, както и възможните начини за тяхното успешно преодоляване. На 9 юли проф. Бургиньон ще се срещне със съветника по наука и здравеопазване на Президента на Република България, г-жа Ана-Мари Виламовска.

Интерес представлява и посещението на проф. Бургиньон при председателя на Фонд Научни изследвания, проф. Венелин Енчев. На тази среща ще бъдат обсъдени предизвикателствата пред бъдещето на Фонда, както и стратегии за по-нататъшното му развитие в качеството му на основен източник за проектно финансиране на научните изследвания в България.

По-подробна информация за Международната конференция Дни на математиката в София и за посещението на проф. Бургиньон се намира на сайта на конференцията: http://www.math.bas.bg/mds2014/

Лице за контакт и заявки за интервюта:
Наталия Нешева, тел. 0878815855
secretary@math.bas.bg

Архив на новините